Monika Berger - sędzia międzynarodowy

Anna Dominiak
- sędzia międzynarodowy

Sebastian Harnik - sędzia międzynarodowy

Anna Kochan - sędzia międzynarodowy

Jacek Lewkowicz - sędzia międzynarodowy prób pracy

Grzegorz Robak - sędzia międzynarodowy