Sekcje


SEKCJE RAS

Kontakt z kierownikami sekcji przez biuro Oddziału.

Grupa 1 FCI - Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła

Ewa Sroga - kierownik sekcji
Marzena Woźniak - zastępca kierownika sekcji
Agnieszka Lusina - zastępca kierownika sekcji

Grupa 2 FCI - Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła

Anna Kochan - kierownik sekcji
Łukasz Kuźniar - zastępca kierownika sekcji
Wojciech Hurlak - zastępca kierownika sekcji

Grupa 3 FCI - Teriery

Sebastian Harnik - kierownik sekcji
Dominika Kucharska - zastępca kierownika sekcji

Grupa 4 FCI - Jamniki

Monika Berger - kierownik sekcji

Grupa 5 FCI - Szpice i psy w typie pierwotnym

Monika Berger - kierownik sekcji
Agnieszka Gil - zastępca kierownika sekcji

Grupa 6 FCI - Psy gończe i rasy pokrewne

Monika Berger - kierownik sekcji

Grupa 7 FCI - Wyżły

Ewa Wójcik-Maksymiec - kierownik sekcji

Grupa 8 FCI - Aportery, płochacze i psy dowodne

Grzegorz Robak - kierownik sekcji

Grupa 9 FCI - Psy ozdobne i do towarzystwa

Izabela Tynor - kierownik sekcji 9A
Grzegorz Robak - kierownik sekcji 9B

Grupa 10 FCI - Charty

Anna Kochan - kierownik sekcji