ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Anna Kochan 
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Jacek Lewkowicz
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Sebastian Harnik
Skarbnik Agnieszka Lusina
Sekretarz
Anna Dominiak
Członek Zarządu Grzegorz Robak
 
 

Aktualizacja:  11.01.2021