ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Anna Kochan 
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Jacek Lewkowicz
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Sebastian Harnik
Skarbnik Agnieszka Lusina
Sekretarz
Ewa Sroga
Członek Zarządu Grzegorz Robak
Anna Dominiak
 
 

Aktualizacja:  21.02.2022