ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Jacek Lewkowicz
 
Wiceprzewodniczący d/s Organizacyjnych Agnieszka Lusina
 
Wiceprzewodniczący d/s Hodowlanych Sebastian Harnik
 
Skarbnik Ewa Sroga
 
Sekretarz Justyna Wnuk
 
Członek Zarządu Anna Kochan
Grzegorz Robak
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Wojciech Hurlak
 
Wiceprzewodnicząca Ewa Wójcik-Maksymiec
 
Wiceprzewodnicząca Izabela Tynor
 
Członek Justyna Drewniak
Agnieszka Duda
 
Zastępca Członka Justyna Gruś
 
Członek Zarządu Grzegorz Robak
Justyna Wnuk
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Marcin Słomski
 
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Monika Berger
 
Wiceprzewodnicząca Agnieszka Gil
 
Sekretarz Jakub Trybuch
 
Zastępca Jacek Tynor
 
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA
Przewodniczący Sebastian Harnik
 
Wiceprzewodnicząca Izabela Tynor
 
Wiceprzewodnicząca Monika Berger
 
Sekretarz Łukasz Kuźniar
 
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW
Przewodniczący Jacek Lewkowicz
 
Wiceprzewodnicząca Justyna Wnuk
 
Sekretarz Tatiana Inglot-Płoskonka
 
 
 

Aktualizacja:  10.08.2023